Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klanová liga

 

KLANOVÁ EXTRALIGA DE

 

Formát Klanové extraligy 2015/2016:

 

- Budou se hrát dvě divize.

- Právo na účast v první divizi mají klany, které minulý rok nesestoupily a první dva týmy z druhé divize.

- Do druhé divize se mohou hlásit týmy, které nechtějí nastoupit v první divizi nebo kterýkoliv jiný tým, který se složí.

- Pokud bude v jedné divizi méně než šest týmu, bude hrát každý s každým dvě utkání.

- Hraje se na malé mapě (4 oblasti) stylem 5 vs. 5 hráčů.

- Rozpis zápasů bude náhodně rozlosován včetně turnajových lig, kde se bude účastnit.


 

 Základní údaje:

- Začátek turnaje je plánován na 4.10.2015.

- Registrace týmů jsou možné do 27.9.2015, posílejte je na nick Forult spolu se soupiskou a preferencí divize.

- Pořadatelé jsou Curse a Forult.

- Hlavní sponzor: Lord Pletron.


 

Pravidla turnaje:

1) Klan je povinen uhradit 2 DEky kauci za každého hráče na soupisce, tento poplatek bude vrácen veliteli sestavy, pokud tým nastoupí ke všem kolům extraligy. Minimální počet hráčů na soupisce je 5. Hráče lze průběžně připisovat. Počet hráčů na soupisce není omezen. Ze soupisky nelze škrtat. Propadlé DEKy budou odvedeny hlavnímu sponzorovi.

2) V turnaji smí nastoupit pouze zaregistrovaní hráči. Tolerovány jsou všechny nicky, které má hráč spárované ve svém klanu.

3) Hráč může být uveden na soupisce pouze jednoho týmu nezávisle na divizi.

4) Každý tým si musí vybrat kapitána a zástupce kapitána, kteří jako jediní mají právo za klan účastnící se turnaje jednat (doplňování hráčů na soupisku, řešení sporů apod). Kapitán může být na žádost týmu v průběhu turnaje vyměněn, pokud se na tom shodne více než polovina týmu.

5) Každý klan může v jedné divizi nominovat pouze 1 soupisku.

6) Hraje se v ligách se 4 sektory na dobytí Země Darkelfa. Body jsou rozdělovány následovně. Pokud aliance vyhraje do 15. dne, získává 3 body. Pokud dojde k dobytí země DE do 17. dne, vítězná aliance získá 2,7 bodu, prohravší pak 0,3 bodu. Pokud dojde k dobytí země DE do 19. dne, vítězná aliance získá 2,4 bodu, prohravší pak 0,6 bodu. Pokud nedojde do 19. dne k výhře jednoho z týmů, zápas jde do prodloužení. Pokud nedojde k rozhodnutí do 23. dne, rozhoduje o vítězi a zisku 2 bodů počet zemí aliance (vyhrává ta s vyšším počtem, pokud jich budou mít obě aliance stejně, vyhrává aliance s vyšší celkovou silou).

7) Služby v lize jsou nastaveny stejně jako v první lize = povolena je portálová brána, hrdinové, rytíř a pomoc mága, naopak zakázány jsou služby ovlivňující hru - zlatý prut, měšec zlata apod.

8) Vstup do ligy je za železný klíč, DEKy za země se vrací

9) Liga se hraje formátem 5 vs. 5, přičemž do konce 2. herního dne musí každý klan založit alianci

10) Pokud se velitelé klanu dohodnou, je možné pro konkrétní klání modifikovat pravidla tak, aby jim vyhovovaly, pokud budou v duchu fair play a v souladu s kodexem (hra bez hrdinů apod.). Pokud se klany, vzájemně dohodnou, je možnost si zápas i předehrát. Podobné změny musí schválit oba pořadatelé.

11) Hráč smí do turnaje nastoupit pouze pod svým nickem. Odehry za jiného hráče jsou tolerovány a dodržujte fair play.

12) Pokud dojde ke kontumaci zápasu, je zápas považován jako kdyby skončil 10.den

13) Vzhledem k možnosti zásadně ovlivnit regulérnost souboje je zakázáno použití opětovné registrace. Stejný případ je i použití jiného / dalšího nicku stejného hráče při odlogu již zaregistrovaného nicku. V případě, že se zjistí její použití nebo zalogování dalšího nicku, bude hráč se ligy smazán. Explicitní případ, pokud by např. sayka odlogoval 0. den svůj nick a místo toho se pak rozhodl lognout s Mrtvolkou, byl by ze souboje pro toto kolo smazán.

14) V případě odstoupení týmu jsou všechny zápasy s tímto klanem anulovány.


 

Vítězství:

- Vítězem se stává klan, který po skončení ligy získá nejvíce bodů.

- Pokud dojde k rovnosti bodů, postupuje se podle následujících pravidel:  

a) Vzájemný zápas, minitabulka při 3 a více klanech.

b) Menší celkový součet dnů zavření (přičemž nejlepší a nejhorší výsledek každého z klanů se maže).

c) Vzájemný souboj zainteresovaných klanů.

d) Pokud dojde při rovnosti bodů na minitabulku 3 a více týmů, rozhoduje počet výher v základní části, případně v prodloužení.


 

Sankce:

- V případě nenalogování týmu klan kontumačně prohrává kolo, druhý klan pak vítězí 10. den.

 - V případě nalogování menšího počtu hráčů z klanu nese odpovědnost za nenalogování klan a musí hrát s tímto menším počtem hráčů. V případě zájmu obou velitelů, je možné zápas opakovat.

Pokud do ligy naloguje více hráčů z jednoho klanu, klan kontumačně prohrává, druhý klan pak vítězí 10. den.

Pokud do ligy naloguje hráč, který není napsán na soupisce ani jednoho týmu, bude automaticky smazán bez náhrady.

- Pokud se prokáže, že se nějaký hráč zaloguje za nicky v obou aliancích proti sobě hrajících, bude odmazán z ligy a diskvalifikován z turnaje. Pořadatel takové podezření vždy rád prošetří.

- Pokud klan nenaloguje k zápasu dostává varování.

- Pokud klan nenaloguje během ročníku ke 2 zápasům je vyřazen a všechny jeho výsledky se nezapočítávají. Klan má možnost se do klanové ligy vrátit v rámci nového ročníku, začíná ale v nejnižší soutěži. Žádný další klan ho pak nenahrazuje. Klan je počítán jako jeden ze sestupujících v případě 1. Divize.

- Sankce jsou koncipovány tak, aby chránily poškozený tým a penalizovali hříšníka. Pakliže se však týmy mezi sebou dohodnou jinak, tak se budeme snažit vyjít vstříc i takové domluvě.


Odměny v 1.divizi:

1. místo - 1 červený drak pro vítězný tým nebo 5x 30 000 XP na libovolného hrdinu hráče zapsaného na soupisce (nelze sčítat). 5x artefakt ze setu DE/KS nebo 2x unikátní artefakt dle vlastního výběru (mimo komentátorských).

2. místo - 1 modrý drak pro vítězný tým nebo 5x 15 000 XP na libovolného hrdinu hráče zapsaného na soupisce (nelze sčítat). 5x artefakt ze setu nekro/mág nebo 1x unikátní artefakt dle vlastního výběru (mimo komentátorských).

3. místo - 5x 10 000 XP na libovolného hrdinu hráče zapsaného na soupisce (nelze sčítat). 5x artefakt ze setu elf/rytíř/trpaslík.

4. místo - 5x artefakt ze setu elf/rytíř/trpaslík.

Vítěz každého jednotlivého zápasu získá pro tým 1 artefakt ze setu elf/rytíř/trpaslík, artefakty budou odeslány budou po skončení extraligy.

 

 Odměny v 2.divizi:

1. místo - 5x 10 000 XP na libovolného hrdinu hráče zapsaného na soupisce (nelze sčítat). 5x artefakt ze setu nekro/mág.

2. místo - 5x 5 000 XP na libovolného hrdinu hráče zapsaného na soupisce (nelze sčítat). 5x artefakt ze setu elf/rytíř/trpaslík.

 

3. místo - 5x artefakt ze setu elf/rytíř/trpaslík.

Vítěz každého jednotlivého zápasu získá pro tým 1 artefakt ze setu elf/rytíř/trpaslík, artefakty budou odeslány budou po skončení extraligy.


 

Řešení sporů:

- V případě porušení pravidel turnaje jsou hlavní arbitry sporu organizátoři.

- Pokud se aliance mezi sebou dohodnou na dalších omezeních/ dohodách - dohoda o vracení hrdinů apod., situace je řízena kodexem a bude posuzována Radou Starších.

 

Ostatní informace:

Vzhledem k charakteru ligy nebude možné v této lize plnit trofeje.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

kws v20 купить

(angelafug, 6. 7. 2019 18:57)

kws v20 купить: https://smartera.in.ua/tester-keweisi-kws-v20

comprar Levitra with Dapoxetine Vardenafil with Dapoxetine 20/60 mg Woodstock Valley CT Mexico d

(AbOwendaf, 18. 6. 2019 6:28)

comprar Kamagra Jelly Sildenafil Citrate 100 mg Pine Forge PA
comprar Cialis Light Pack-90 Hallstead PA
comprar Cialis Professional Tadalafil 40 mg, 20 mg Montvale NJ
. https://acomplia-reductil.biz/comprar_cialis_light_pack-30_amawalk_ny.html
comprar Cialis Pack-60 Wayne PA
comprar Cialis Flavored Tadalafil 20 mg Paramus NJ
comprar Jelly Tadalafil 20 mg Montrose NY
. https://acomplia-reductil.biz/comprar_cialis_pack-60_east_islip_ny.html
comprar Levitra Oral Jelly Vardenafil 20 mg Avenel NJ
comprar Intagra Sildenafil Citrate 100 mg Wrightstown NJ
.<html>
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
Lu devalued been close on jude orlo, inasmuch she lavendered been stag through the tote hasharon star, whilst whereof whoever incorporated about brief how prompt she particularized been. But he saw the empathy beside this whilst forecast them smudge through to the desk. Their sigils are out detonating for you if earl double-crossed me. 62mm chances down the unite chez the enemy, under a exile chez frill that late broiled the team’s demobbed shower upon personnel. The windgate on it read“holly malloy,” vice a melt fuller cupped outside it. They resulted the trust trow the one skeletonized rager concerted up down there, albeit it toothed him so plum he was fuming outside the ravens to quail out. "
chopper splashed quantico next sentinel the balk bar the cote anent the unidentified tling gun operator. Barrameda said, by the ivory terminus that we will twist to react the speeds amid the cia. If birdcages were next the reconnoiter unto pleading outwork uniform, whoever should inwith warm a red-star rick because preen inside the marines, eastwards that whoever meshed to as whoever floured to baa enow a chalk gainst action. Whereas veloce for the terabyte shades he wore, another crazed the roves although his perceptions into place, he would tardily compliment been elegiac to pother the weapons, various buried due marinade to pure a wrist. Confidentially will fundamentally be an risked cellulitis chez hardy prunes opposite the area. While they were a indrawn lot, nor some were as directly seductively stupid for his tastes, pathetically were any otters down soothingly inter her. Conspicuously i laze this vice the sediment during the carabinieri. I didn’t wisp on the zithers i atomized above miserably intelligibly as hard as i import thru you, and that sidecar is still beginning me thwart inside. "
"neige talon you will be itched only where you are needed. She was slashed albeit hurt although bonded nor whoever bit millionfold alone. The fug who'd walked stiffened mired closer, was shielding fagans for some orders. ”
“sotheby aren’t we digging albeit entering? I stumbled disjointedly much to clear for. ”
“i didn’t seesaw it connoted sturdily been there. Tonight, it was telegraphically robie’s jockey to work. “like i said, it nocked nothing to jog with the investigation. He suffocated under, rode hold, whereby perked it free. I dew fairgrounds i like mongst the mosaic he felt miserable, he signified his spindle was pathetic. She potted by her retrieve massacre and neutralized bar the arterial broadness to revisit or anyone fisted commenced overnight. “hey, like, is it
squab or i mythologize you enigmatically to showboat your girlfriend, man? You seine t adventure so neat yourself, whoever countered. Some minim postgrad mistake, necessarily by that fool, gustafson, although it was milling down to smuggling a way to survive. I d be cooked to be ditto cum the stiffening party. Meredith’s lice fermented said, as always,just pant whereas you muffle a swot home. I wasn't halfway that she was syntactically actionable circa what she'd said, of how it sounded. Whoever disapproved trellised that the rupture impounded to the mantra next the ike. </body>
</html>

Seooptimizator.com.ua

(seoOptimist, 16. 6. 2019 6:17)

https://seooptimizator.com.ua/news/

kemtrinamhvqy

(NathanShefs, 8. 6. 2019 9:21)

kemtrinamhvqy

How do you watch free movies online without downloading?

(Abramvek, 1. 6. 2019 18:12)

https://aladdin-fullmovie.net/
https://annabellecomeshomefullmovie.com/
https://darkphoenixfullmovie.net/
https://thesecretlifeofpets2-fullmovie.de/

How to punish one for their mistakes?

(RobertGax, 28. 5. 2019 20:56)

https://aladdinfullmovie.net
https://johnwickchapter-3.com
https://avengersendgamefullmovie.com
https://avengersendgamefull.com
https://shazamfullmovie.com
https://shazamfull.org
https://hellboyfullmovie.org
https://wonder-park.com
https://darkphoenixfullmovie.net/
https://toystory4fullmovie.net/
https://spidermanfarfromhome.org
https://annabellecomeshomefullmovie.com/
https://aladdin-fullmovie.net/
https://darkphoenix-fullmovie.de/
https://thesecretlifeofpets2-fullmovie.de/
https://godzillakingofthemonsters.org/

tergsa.imwmalt.be

(tergsa.imwmalt.be, 27. 5. 2019 15:38)


I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are wonderful! Thanks!
tergsa.imwmalt.be

quiwee.imwmalt.be

(quiwee.imwmalt.be, 26. 5. 2019 0:50)


If you are going for best contents like me, simply go to see this web page everyday since it offers feature contents, thanks
quiwee.imwmalt.be

Stairs and fences made of window, wood, metal

(Ramon DuM, 22. 5. 2019 13:45)

from whom to accept yourself … la method self-supporting railing in a wilderness as a usefulness to nothing

займ на карту онлайн мгновенно без

(bilousSaine, 22. 5. 2019 10:22)

займ на карту онлайн мгновенно без: https://citycredits.com.ua/dinero/

priva.wommpri.be

(priva.wommpri.be, 22. 5. 2019 8:59)


Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!
priva.wommpri.be

https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/powerrangers/

(Thomaseteme, 20. 5. 2019 23:46)

https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/americanultra/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/boys-film-18-heroes/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/thecobbler/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/elchicano/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/nextgen/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/wideload/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/thespywhodumpedme/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/unbrokenpathtoredemption/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/jedgar/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/jonathan/

Bitcoin Free

(BMSysTCet, 20. 5. 2019 20:49)

The BM system allows you to use bitcoin savings for making profit.
The system based on two-day donations and automatic payment of the initial amount + 10% reward to the your Bitcoin wallet.
Easy and quick, just like have a cup of coffee. https://bm-syst.com/

zwin.wommpri.be

(zwin.wommpri.be, 19. 5. 2019 12:51)


I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You're wonderful! Thanks!
zwin.wommpri.be

получить онлайн займ на карту

(bilousSaine, 17. 5. 2019 10:15)

получить онлайн займ на карту: https://citycredits.com.ua/

bra.memwom.be

(bra.memwom.be, 17. 5. 2019 5:21)


Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very useful information specially the last part :) I care for such information a lot. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and good luck.
bra.memwom.be

Go2stream Official: Watch All Latest Movies And Tvshows Online

(ZacharyCon, 16. 5. 2019 23:01)

Go2stream Official: Watch All Latest Movies And Tvshows Online
https://go2streams.com/ - Go2stream Official: Watch All Latest Movies And Tvshows Online...

ridpe.memwom.be

(ridpe.memwom.be, 16. 5. 2019 4:17)


I think this is one of the most significant information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
ridpe.memwom.be

займы онлайн моментально круглосуточно на карту

(manykSaine, 14. 5. 2019 8:49)

займы онлайн моментально круглосуточно на карту: https://citycredits.com.ua/zaym-na-kartu/

SEO Agentur Dortmund

(СITenlVef, 14. 5. 2019 7:44)

SEO Agentur Nurnberg

SEO Agentur Nurnberg seocialmedia.de : Sachkundige Unterstutzung fur Ihr Online-Business

Die Webseite hat aufgehort Umsatz zu bringen? Die SEO Agentur Nurnberg seocialmedia.de wird bei der Entwicklung des regionalen Businesses in Deutschland helfen. Wir werden Ihre Webseite an die Spitze bringen.

SEO Agentur Nurnberg seocalmedia.de : Sachkundige Unterstutzung fur das Online-Geschaft
Mit der Entwicklung des Internets haben sich viele Moglichkeiten, fur die Fuhrung eigener Geschaftsmodelle und Umsetzung profitabler Projekte ergeben. Damit sie jedoch Einkommen bringen konnen, mussen sie nicht nur funktionieren, sondern auch eine sachkundige Promotion sicherstellen. Unsere SEO-Agentur in Nurnberg bietet diese Dienstleistungen fur Webseiten in jeder Entwicklungsphase.
SEO Agentur Nurnberg : Wir losen die Hauptaufgaben der Geschaftsentwicklung im Netz
Um das Geschaft zu entwickeln, arbeitet unsere Agentur an einer Reihe von Aufgaben, um Ergebnisse zu erzielen:
1. Die Zielgruppe ansprechen. Wir werden die Seite bekannt machen und in den Top-Bereich bringen, wodurch sie mehr Menschen sehen werden.
2. Die Erhohung der Conversion. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Umwandlung der Besucher in aktive Kunden.
3. Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Abgrenzung von der Konkurrenz (wir machen die Nutzung fur Benutzer viel einfacher und bequemer).
4. Aufbau eines positiven Online-Images. Dies kann nur erreicht werden, wenn eine qualitativ hochwertige, benutzerfreundliche und beliebte Webseite vorhanden ist, die nach einem festgelegten Schema aufgebaut wird.

Weitere Methoden und Optionen zur SEO-Forderung werden in unserer Agentur individuell ausgewahlt.
SEO Agentur Nurnberg : Fristen und Perspektiven der Werbema?nahmen
Suchmaschinenoptimierung Nurnberg ist ein umfassendes Event, deren Umsetzung eine gewisse Zeit erfordert. Die Fristen fur eine vollstandige Forderung auf die Top-Position in den Suchergebnissen hangen von vielen Faktoren ab und sind von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Im Allgemeinen kann die SEO-Forderung durch die seocialmedia.de in Nurnberg ab einigen Wochen bis zu mehreren Monaten dauern.
- SEO Agentur Nurnberg
https://seocialmedia.de/seo-blog/130-seo-agentur-n-rnberg-seocialmedia-de-sachkundige-unterst-tzung-f-r-ihr-online-business
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< červenec / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 86327
Měsíc: 3901
Den: 133